LECTII PENTRU VIATA 4
Adăugată de torch in 20/03/2012, citită de 1.673 ori
Autor: Jill Masters, Categorie: Recenzii cărți
LECTII PENTRU VIATA 4

LECŢII PENTRU VIAŢĂ 4 (lecţiile 139-184)

302 pagini, coperti moi, ilustraţii

de JILL MASTERS

Acest al patrulea volum de lecţii pentru şcoala duminicală scris de Jill Masters ne pune la dispoziţie lecţii pentru un an întreg şi instrucţiuni pentru materialul didactic ilustrativ. Aceste materiale fac parte dintr-un plan de învăţământ pe patru ani, urmând după primele trei volume care au fost primite cu mult entuziasm de către foarte multe şcoli duminicale din ţările vorbitoare de limba engleză. Toate aceste volume au fost traduse în multe alte limbi.

Fiecare lecţie conţine înainte de toate mesaj evanghelistic şi, totodată, tratează doctrinele şi evenimentele majore ale Bibliei într-o manieră memorabilă. Prin aceste lecţii cei tineri sunt echipaţi să ţină piept provocărilor spirituale immense la care îi solicită aceste zile de pe urmă.

Fiecare lecţie din acest volum conţine material suficient de bogat pentru a putea fi adaptat la toate grupele de vârstă, învăţătorii având posibilitatea de a selecta volumul naraţiunilor şi al aplicaţiilor relevante pentru grupa la care predau.

Jill Masters – care a acumulat mai întâi experienţă ca profesor specializat în cadrul adolescenţilor – şi-a consacrat mare parte din viaţă lucrării şi promovării şcolilor duminicale. Ca soţie de păstor, a început şi a condus timp de şapte ani o şcoală duminicală în Hertfordshire, după care şi-a asumat responsabilitatea cu activitatea şcolii duminicale de la Biserica Tabernacle (biserica lui Spurgeon), care în mai puţin de trei decenii a devenit una dintre cele mai mari biserici din Marea Britanie. Doamna Masters este bine-cunoscută pentru discursurile ţinute la întâlnirile învăţătorilor de şcoală duminicală din Marea Britanie, Orientul Îndepărtat, Australia şi Africa.

Cuprins

Volumul 4
 
Cum să folosiţi această carte 7
 
Seria 17 -De la divizare până la robie
O serie despre Cuvântul lui Dumnezeu
Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia (139) 
Cuvântul de ajutor (140) 
Cuvântul pentru mine (141) 
Cuvântul de avertizare (142) 
Cuvântul de apărare (143) 
Cuvântul adeverit (144) 
Cuvântul promisiunii (145) 
Cuvântul pentru păcătoşi (146) 
Cuvântul redescoperit (147) 
Cuvântul sub asediu (148) 
Cuvântul împlinit (149) 
 
Seria 18 - Evanghelia după Matei (Partea II)
Viaţa, moartea şi învierea Domnului Isus
Mântuitorul – Mărturisit (150) 
Mântuitorul – Confirmat (151) 
Mântuitorul – Primit cu bucurie (152) 
Mântuitorul – Întoarcerea (153) 
Mântuitorul – Respins (154) 
Mântuitorul – arestat şi acuzat (155) 
Mântuitorul – Condamnat (156) 
Mântuitorul – Crucificat (157) 
Mântuitorul – Înviat (158) 
Mântuitorul – Fiul lui Dumnezeu (159) 
 
Seria 19 Studii despre caracter din Daniel și Neemia
Loialitate (160) 
Mândrie (161) 
Dispreţ faţă de Dumnezeu (162) 
Credincioşie sau gelozie
răutăcioasă? (163) 
Preocupare altruistă (164) 
Determinare şi curaj (165) 
Bunătate (166) 
Nestatornicie (167) 
Recapitulare (168)
 
Seria 20 - Exodul 20
Cele zece porunci
O introducere la Cele Zece Porunci (169) 
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine (170) 
Să nu iei în deşert Numele Domnului (171) 
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă (172) 
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta (173) 
Să nu ucizi (174) 
Să nu preacurveşti (175) 
Să nu furi (176)
Să nu mărturiseşti strâmb (177) 
Să nu pofteşti (178) 
Recapitulare (179) 
 
Seria 21 - Romani și alte epistole 
Cum ne pregăteşte Dumnezeu pentru cer
Planul lui Dumnezeu (180) 
Chemaţi (181) 
Justificaţi (182) 
Adoptaţi (şi sfinţiţi) (183) 
Glorificaţi (184)

PLANUL PE 4 ANI AL LECŢIILOR PENTRU VIAŢĂ

Lecţii pentru viaţă 1 (lecţiile 1-46)

 • Minuni care demonstrează puterea lui Isus (Evanghelia după Marcu - Partea I)
 • Puterea mântuitoare a lui Isus văzută în puterea Lui asupra naturii, morţii, diavolului, nevoilor umane şi a bolii (5 lecţii)
 • La început (Geneza - Partea I)
 • Adevărul despre Dumnezeu, creaţie şi cădere, împreună cu cele mai timpurii mărturii despre mântuire (6 lecţii)
 • Opoziţie faţă de Isus (Evanghelia după Marcu - Partea II)
 • Exemple de păcate cheie - prejudecată, mândrie, împietrire, ură etc. - văzute în opozanţii Domnului şi de care trebuie să ne pocăim (6 lecţii)
 • Selecţii din călătoriile de evanghelizare şi ucenicizare ale lui Pavel (Fapte - Partea I)
 • Lecţii evanghelistice din viaţa (şi convertiţii) apostolului (8 lecţii)
 • Marele plan al lui Dumnezeu (Geneza - Partea II)
 • Studiu al personajelor de la Avraam la Iosif arătându-se puterea şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de poporul Lui (12 lecţii)
 • Afirmaţiile „Eu sunt” ale Domnului Isus (Evanghelia după Ioan)
 • Înălţarea Mântuitorului prin metaforele care Îl reprezintă - Apa vie, Pâinea vieţii etc. (9 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 2 (lecţiile 47-92)

 • Călătoriile creştinului - Eliberarea din robia păcatului (Exodul - Iosua - Partea I)
 • Călătoria de la Egipt până la Sinai (8 lecţii)
 • Oameni care L-au urmat pe Isus (Evanghelia după Luca - Partea I)
 • Convertirea creştină şi caracteristicile ei principale (11 lecţii)
 • Călătoria creştinului - Imagini ale mântuirii şi ale cerului (Exodul - Iosua - Partea II)
 • Continuarea călătoriei de la Sinai la Iordan (6 lecţii)
 • Chemările Evangheliei în pildele Mântuitorului (Evanghelia după Luca - Partea II)
 • Consecinţele păcatului şi singura cale de scăpare (11 lecţii)
 • Judecată şi Eliberare (Iosua - Samuel)
 • Exemple de avertizării pentru toţi, de la Rahav la Saul (10 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 3 (lecţiile 93-138)

 • Câştiguri şi pierderi când Îl urmăm pe Isus (Evanghelia după Marcu - Partea III)
 • Pocăinţa, credinţa şi convertirea, şi alternativele lor (8 lecţii)
 • Diferenţe mari (1 Samuel - 2 Cronici)
 • Contraste arătate din viaţa lui David şi Solomon pentru a ilustra convertirea şi privilegiile credinciosului (12 lecţii)
 • Primele reacţii la mesajul apostolilor (Fapte - Partea II)
 • Categorii de ascultători şi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa lor (6 lecţii)
 • Păcatul şi vindecarea lui (1 şi 2 Împăraţi - Ilie şi Elisei)
 • Natura păcatului şi pedepsirea lui, cu remediul lui Dumnezeu prezentat în mod grafic (8 lecţii)
 • Venirea Mântuitorului şi începerea lucrării Lui (Evanghelia după Matei - Partea I)
 • Un rezumat cronologic al vieţii şi învăţăturii Domnului care evidenţiază atributele şi scopul răscumpărător (12 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 4 (lecţiile 139-184)

 • Cuvântul lui Dumnezeu (De la divizarea Împărăţiei până la exil)
 • Biblia autentificată în istorie şi în vieţi transformate (11 lecţii)
 • Viaţa, moartea şi învierea Domnului Isus Cristos (Evanghelia după Matei - Partea II)
 • Continuarea rezumatului cronologic al vieţii şi învăţăturii Domnului (10 lecţii)
 • Studiul personajelor de la Daniel până la Neemia
 • Lucrarea transformatoare a harului şi remarcabilele lui rezultate (9 lecţii)
 • Cele Zece Porunci - „Pedagogul” care ne conduce la Cristos şi calea siguranţei şi împlinirii (11 lecţii)
 • Cum ne pregăteşte Dumnezeu pentru cer
 • Paşii mântuirii explicaţi din Romani şi din alte epistole şi aplicaţii la tinerii din zilele noastre (5 lecţii)

Fiecare carte- conţine 46 de lecţii, suficiente pentru un an de studiu în cadrul şcolilor duminicale (permiţând şi ţinerea unor servicii speciale de sărbători). Lecţiile sunt nedatate aşa că pot fi adaptate la fiecare situaţie locală.

Tematica- Lecţiile sunt împărţite pe serii, fiecare serie având o temă distinctivă cu o relevanţă aparte pentru copilul modern. Seriile din Noul şi Vechiul Testament sunt alternante (dar se păstrează ordinea evenimentelor din Vechiul Testament)

Instruirea- pentru învăţători. Fiecare lecţie este un exemplu al modului în care trebuie aplicată Evanghelia la viaţa celor tineri.

Testate- timp de 25 de ani prin diferite şcoli duminicale situate în unele dintre cele mai dificile cartiere din Marea Britanie, lecţiile de faţă au fost revizuite de autor şi sunt reprezentative pentru toţi cei care vor să facă din câştigarea sufletelor o notă cheie a slujirii lor în şcolile duminicale.

Economice- la o fracţiune din costurile unor sisteme de învăţământ publicate pe părţi , Lecţii pentru viaţă ne pune la dispoziţie schiţe detaliate şi explicaţii urmate de tot felul de aplicaţii.

Adaptabile- Aceste volume au fost primite cu mult entuziasm şi de părinţii şi adulţii care au dorit să le folosească pentru devoţiunile din familii sau în grupurile de părtăşie ale fraţilor şi surorilor, şi de alţi învăţători care se pregătesc pentru întâlnirile de tineret.

Autorul -are o experienţă de lucru de peste treizeci de ani cu şcolile duminicale din care mare parte şi-a petrecut-o coordonând cea mai mare şcoală duminicală din Anglia, cea de la Metropolitan Tabernacle.


Știre preluată de pe www.faclia.ro
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Opțiuni