LECŢII PENTRU VIAŢĂ vol. 3
Adăugată de torch in 16/03/2012, citită de 1.229 ori
Autor: Jill Masters, Categorie: Recenzii cărți
LECŢII PENTRU VIAŢĂ vol. 3

LECTII PENTRU VIATA 3 (lecţiile 93-138)

303 pagini, coperti moi, ilustratii

de JILL MASTERS

Din momentul în care cartea Lecţii pentru viaţă a fost publicată pentru prima dată în anul 1991, multe şcoli duminicale, mici sau mari, precum şi noi, au adoptat aceste serii de lecţii concepute după un plan ce se întinde pe patru ani, împreună cu materialul didactic de care sunt însoţite şi planşele „de luat acasă”.

Multe biserici sunt îngrijorate de copiii şi tinerii din comunităţile lor, care cresc fără a fi familiarizaţi cu Biblia şi fără a avea cunoştinţe cu privire la dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu, adeseori fiind lipsiţi chiar de o învăţătură etică elementară. Cartea Lecţii pentru viaţă vine în întâmpinarea acestei nevoi stringente, punând la dispoziţia învăţătorilor de şcoală duminicală lecţii care conţin înainte de toate mesaj evanghelistic şi, totodată, tratează doctrinele şi evenimentele majore ale Bibliei într-o manieră memorabilă.

Fiecare volum acoperă aproximativ o pătrime din Biblie şi oferă lecţii care conţin material suficient de bogat pentru a putea fi adaptat la toate grupele de vârstă, învăţătorii având posibilitatea de a selecta volumul naraţiunilor şi al aplicaţiilor relevante pentru grupa la care predau.

Jill Masters – care a căpătat mai întâi experienţă ca profesor specializat de adolescenţi – şi-a dedicat mare parte din viaţă lucrării şi promovării şcolilor duminicale. Este coordonator al celei mai mari şcoli duminicale din Metropolitan Tabernacle, Londra, una dintre cele mai mari din Marea Britanie, şi a ţinut prelegeri înaintea învăţătorilor de şcoală duminicală din întreaga lume.

Cuprins

Volumul 3
 
Cum să folosiţi această carte
 
Seria 12 - Evanghelia după Marcu (Partea III)
Câştiguri şi pierderi când îl urmăm pe Isus 
Pregătirea pentru Mântuitorul (93) 
Lăsând totul pentru a-L urma pe Isus (94) 
Importanţa sufletului (95) 
Moneda cerului (96) 
Preţul mântuirii noastre (97) 
Câştig din pierdere (98) 
Profit sau pierdere? (99) 
 
Seria 13 - 1 Samuel - 2 Cronici
Mari schimbări şi diferenţe
Lecţii din viaţa lui David şi a lui Solomon (100) 
Cum se produce schimbarea (101) 
Diferenţa pe care o observă Dumnezeu (102) 
Perspective diferite asupra luptei (103) 
Diferenţa în prietenie (104) 
Creştinii sunt diferiţi (105) 
Schimbarea pe care o aduce timpul (106) 
Atitudini diferite faţă de păcat (107) 
Schimbarea pe care o aduce pocăinţa (108) 
Diferenţa de la final (109) 
Măreţul Fiu al marelui David (110) 
Solomon – în toată slava lui (111) 
Decăderea lui Solomon şi salvarea sa (112) 
 
Seria 14 - Faptele Apostolilor (Partea II)
Primele reacţii la mesajul apostolilor 
Mulţimile schimbătoare (113) 
Ucenicii lui Isus (114) 
Liderii religioşi (115) 
Un căutător din Etiopia (116) 
Un alt căutător dintre Neamuri (117) 
Recapitulare (118) 
 
Seria 15 - 1 și 2 Împărați - Ilie și Elisei
Păcatul şi remediul pentru păcat 184
Păcatul – A-L respinge pe Dumnezeu (119) 
Păcatul – A te juca cu alţi „dumnezei” (120) 
Păcatul – A-ţi înăbuşi glasul conştiinţei (121)
Păcatul – A suferi de o boală mortală (122)
Păcatul – A te confrunta cu moartea (123)
Păcatul – A te război cu Dumnezeu (124) 
Păcatul – A refuza să crezi (125)
 
Seria 16 - Evanghelia după Matei (Partea I)
Mântuitorul vine şi îşi începe lucrarea
Dumnezeu este cu noi (127)
Magii şi împăratul Irod (128) 
Domnul Isus este ispitit (129) 
Învăţătura Domnului Isus – Cele două căi (130) 
Cele două case (131) 
Cei doi pomi (132)
Rugăciunea „Tatăl Nostru” (133) 
Isus vindecă un lepros (134)
Grâul şi neghina (135) 
Mărgăritarul de mare preţ (136) 
Isus umblă pe mare (137) 
Recapitulare (138) 
 

 

PLANUL PE 4 ANI AL LECŢIILOR PENTRU VIAŢĂ

Lecţii pentru viaţă 1 (lecţiile 1-46)

 • Minuni care demonstrează puterea lui Isus (Evanghelia după Marcu - Partea I)
 • Puterea mântuitoare a lui Isus văzută în puterea Lui asupra naturii, morţii, diavolului, nevoilor umane şi a bolii (5 lecţii)
 • La început (Geneza - Partea I)
 • Adevărul despre Dumnezeu, creaţie şi cădere, împreună cu cele mai timpurii mărturii despre mântuire (6 lecţii)
 • Opoziţie faţă de Isus (Evanghelia după Marcu - Partea II)
 • Exemple de păcate cheie - prejudecată, mândrie, împietrire, ură etc. - văzute în opozanţii Domnului şi de care trebuie să ne pocăim (6 lecţii)
 • Selecţii din călătoriile de evanghelizare şi ucenicizare ale lui Pavel (Fapte - Partea I)
 • Lecţii evanghelistice din viaţa (şi convertiţii) apostolului (8 lecţii)
 • Marele plan al lui Dumnezeu (Geneza - Partea II)
 • Studiu al personajelor de la Avraam la Iosif arătându-se puterea şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de poporul Lui (12 lecţii)
 • Afirmaţiile „Eu sunt” ale Domnului Isus (Evanghelia după Ioan)
 • Înălţarea Mântuitorului prin metaforele care Îl reprezintă - Apa vie, Pâinea vieţii etc. (9 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 2 (lecţiile 47-92)

 • Călătoriile creştinului - Eliberarea din robia păcatului (Exodul - Iosua - Partea I)
 • Călătoria de la Egipt până la Sinai (8 lecţii)
 • Oameni care L-au urmat pe Isus (Evanghelia după Luca - Partea I)
 • Convertirea creştină şi caracteristicile ei principale (11 lecţii)
 • Călătoria creştinului - Imagini ale mântuirii şi ale cerului (Exodul - Iosua - Partea II)
 • Continuarea călătoriei de la Sinai la Iordan (6 lecţii)
 • Chemările Evangheliei în pildele Mântuitorului (Evanghelia după Luca - Partea II)
 • Consecinţele păcatului şi singura cale de scăpare (11 lecţii)
 • Judecată şi Eliberare (Iosua - Samuel)
 • Exemple de avertizării pentru toţi, de la Rahav la Saul (10 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 3 (lecţiile 93-138)

 • Câştiguri şi pierderi când Îl urmăm pe Isus (Evanghelia după Marcu - Partea III)
 • Pocăinţa, credinţa şi convertirea, şi alternativele lor (8 lecţii)
 • Diferenţe mari (1 Samuel - 2 Cronici)
 • Contraste arătate din viaţa lui David şi Solomon pentru a ilustra convertirea şi privilegiile credinciosului (12 lecţii)
 • Primele reacţii la mesajul apostolilor (Fapte - Partea II)
 • Categorii de ascultători şi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa lor (6 lecţii)
 • Păcatul şi vindecarea lui (1 şi 2 Împăraţi - Ilie şi Elisei)
 • Natura păcatului şi pedepsirea lui, cu remediul lui Dumnezeu prezentat în mod grafic (8 lecţii)
 • Venirea Mântuitorului şi începerea lucrării Lui (Evanghelia după Matei - Partea I)
 • Un rezumat cronologic al vieţii şi învăţăturii Domnului care evidenţiază atributele şi scopul răscumpărător (12 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 4 (lecţiile 139-184)

 • Cuvântul lui Dumnezeu (De la divizarea Împărăţiei până la exil)
 • Biblia autentificată în istorie şi în vieţi transformate (11 lecţii)
 • Viaţa, moartea şi învierea Domnului Isus Cristos (Evanghelia după Matei - Partea II)
 • Continuarea rezumatului cronologic al vieţii şi învăţăturii Domnului (10 lecţii)
 • Studiul personajelor de la Daniel până la Neemia
 • Lucrarea transformatoare a harului şi remarcabilele lui rezultate (9 lecţii)
 • Cele Zece Porunci - „Pedagogul” care ne conduce la Cristos şi calea siguranţei şi împlinirii (11 lecţii)
 • Cum ne pregăteşte Dumnezeu pentru cer
 • Paşii mântuirii explicaţi din Romani şi din alte epistole şi aplicaţii la tinerii din zilele noastre (5 lecţii)

Fiecare carte- conţine 46 de lecţii, suficiente pentru un an de studiu în cadrul şcolilor duminicale (permiţând şi ţinerea unor servicii speciale de sărbători). Lecţiile sunt nedatate aşa că pot fi adaptate la fiecare situaţie locală.

Tematica- Lecţiile sunt împărţite pe serii, fiecare serie având o temă distinctivă cu o relevanţă aparte pentru copilul modern. Seriile din Noul şi Vechiul Testament sunt alternante (dar se păstrează ordinea evenimentelor din Vechiul Testament)

Instruirea- pentru învăţători. Fiecare lecţie este un exemplu al modului în care trebuie aplicată Evanghelia la viaţa celor tineri.

Testate- timp de 25 de ani prin diferite şcoli duminicale situate în unele dintre cele mai dificile cartiere din Marea Britanie, lecţiile de faţă au fost revizuite de autor şi sunt reprezentative pentru toţi cei care vor să facă din câştigarea sufletelor o notă cheie a slujirii lor în şcolile duminicale.

Economice- la o fracţiune din costurile unor sisteme de învăţământ publicate pe părţi , Lecţii pentru viaţă ne pune la dispoziţie schiţe detaliate şi explicaţii urmate de tot felul de aplicaţii.

Adaptabile- Aceste volume au fost primite cu mult entuziasm şi de părinţii şi adulţii care au dorit să le folosească pentru devoţiunile din familii sau în grupurile de părtăşie ale fraţilor şi surorilor, şi de alţi învăţători care se pregătesc pentru întâlnirile de tineret.

Autorul -are o experienţă de lucru de peste treizeci de ani cu şcolile duminicale din care mare parte şi-a petrecut-o coordonând cea mai mare şcoală duminicală din Anglia, cea de la Metropolitan Tabernacle.


Știre preluată de pe www.faclia.ro
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Opțiuni