LECŢII PENTRU VIAŢĂ vol. 2
Adăugată de torch in 16/03/2012, citită de 2.077 ori
Autor: Jill Masters, Categorie: Recenzii cărți
LECŢII PENTRU VIAŢĂ vol. 2

LECTII PENTRU VIATA 2 (lecţiile 47-92)

239 pagini, coperti moi, ilustrată

de JILL MASTERS

Lecţii pentru viaţă 2 este a doua dintre cele patru cărţi de lecţii pentru şcoala duminicală ale autoarei, care lansează o provocare specifică tinerilor ce se dezvoltă în vremuri de apostazie şi imoralitate cumplită. Aceste lecţii permit Cuvântului lui Dumnezeu să vorbească plin de putere lumii celor tineri, sădind în inimile lor argumentele şi îndemnurile extraordinare ale Evangheliei.

Pentru autoare, mersul lumii de astăzi este superficial, vulnerabil şi efemer, iar convertirea este singura care are sens şi scop pentru viaţă şi eternitate.

Experimentate în şcolile duminicale mai mari sau mai mici din cele mai puternice comunităţi britanice, aceste lecţii sunt preferate de bisericile care doresc ca transformarea sufletului să fie punctul central al lucrării de slujire din şcolile duminicale. Ele oferă de asemenea o perspectivă importantă a evenimentelor şi a doctrinelor majore ale Bibliei şi sunt însoţite de sugestii pentru material didactic.

Jill Masters – care a acumulat mai întâi experienţă ca profesor specializat în cadrul adolescenţilor – şi-a consacrat mare parte din viaţă lucrării şi promovării şcolilor duminicale. Ca soţie de păstor, a început să se implice în şcoala duminicală în care a lucrat timp de şapte ani înainte de deveni responsabilă cu activitatea şcolii duminicale de la Biserica Tabernacle (biserica lui Spurgeon), care în mai puţin de trei decenii a devenit una dintre cele mai mari biserici din Marea Britanie. Doamna Masters este bine-cunoscută pentru discursurile ţinute la întâlnirile învăţătorilor de şcoală duminicală din lumea întreagă.

Cuprins

Volumul 2
 
Cum să folosiţi această carte 
 
Seria 7 - Exodul - Iosua (Partea I)
Călătoria creştinului - Eliberare din robia păcatului 
Robia din Egipt (47) 
Alegerea lui Moise (48) 
Dumnezeu îl cheamă pe Moise (49) 
Împotrivirea faţă de Dumnezeu (50) 
Răscumpărat! (51) 
Călăuzire (52) 
Ocrotire (53) 
Provizii (54) 
 
Seria 8 - Evanghelia după Luca (Partea I)
Oameni care l-au urmat pe Isus 
Un cuplu tânăr (55) 
Bărbaţi muncitori (56) 
Un ofiţer de armată (57) 
O menajeră (58) 
Un vameş bogat (59) 
O femeie de moravuri uşoare (60) 
Doi recruţi (61) 
Copiii (62)
O văduvă în necaz (63)
Un hoţ pe moarte (64)
Recapitulare (65) 
 
Seria 9 - Exodul - Iosua (Partea II)
Călătoria creștinului - imagini ale mântuirii și ale cerului
Viţelul de aur (66) 
Ziua ispăşirii (67) 
Refuzul de a intra (68) 
Şarpele de aramă (69) 
Iordanul şi Canaanul (70) 
Recapitulare (71) 
 
Seria 10 - Evanghelia după Luca (Partea II)
Îndemnuri ale Evangheliei prin pildele Mântuitorului 
Nebunul bogat (72) 
Moneda pierdută (73) 
Oaia pierdută (74)
Fiul risipitor (75) 
Ospăţul cel mare (76) 
Bunul samaritean (77)
Bogatul şi Lazăr (78) 
Fariseul şi vameşul (79)
Pilda polilor (80) 
Smochinul neroditor (81) 
Recapitulare (82) 
 
Seria 11 - Iosua 1 Samuel
Judecată și eliberare 
Rahav cântăreşte probele (83) 
Acan îşi ascunde păcatul (84) 
Ghedeon Îl slujeşte pe Dumnezeu (85) 
Victoria asupra madianiţilor (86) 
Lais: o lume de vis (87) 
Rut găseşte o casă nouă (88) 
Samuel aude chemarea lui Dumnezeu (89) 
Poporul cere un rege (90) 
Înălţarea şi căderea unui rege mândru (91) 
Recapitulare (92)

 

PLANUL PE 4 ANI AL LECŢIILOR PENTRU VIAŢĂ

Lecţii pentru viaţă 1 (lecţiile 1-46)

 • Minuni care demonstrează puterea lui Isus (Evanghelia după Marcu - Partea I)
 • Puterea mântuitoare a lui Isus văzută în puterea Lui asupra naturii, morţii, diavolului, nevoilor umane şi a bolii (5 lecţii)
 • La început (Geneza - Partea I)
 • Adevărul despre Dumnezeu, creaţie şi cădere, împreună cu cele mai timpurii mărturii despre mântuire (6 lecţii)
 • Opoziţie faţă de Isus (Evanghelia după Marcu - Partea II)
 • Exemple de păcate cheie - prejudecată, mândrie, împietrire, ură etc. - văzute în opozanţii Domnului şi de care trebuie să ne pocăim (6 lecţii)
 • Selecţii din călătoriile de evanghelizare şi ucenicizare ale lui Pavel (Fapte - Partea I)
 • Lecţii evanghelistice din viaţa (şi convertiţii) apostolului (8 lecţii)
 • Marele plan al lui Dumnezeu (Geneza - Partea II)
 • Studiu al personajelor de la Avraam la Iosif arătându-se puterea şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de poporul Lui (12 lecţii)
 • Afirmaţiile „Eu sunt” ale Domnului Isus (Evanghelia după Ioan)
 • Înălţarea Mântuitorului prin metaforele care Îl reprezintă - Apa vie, Pâinea vieţii etc. (9 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 2 (lecţiile 47-92)

 • Călătoriile creştinului - Eliberarea din robia păcatului (Exodul - Iosua - Partea I)
 • Călătoria de la Egipt până la Sinai (8 lecţii)
 • Oameni care L-au urmat pe Isus (Evanghelia după Luca - Partea I)
 • Convertirea creştină şi caracteristicile ei principale (11 lecţii)
 • Călătoria creştinului - Imagini ale mântuirii şi ale cerului (Exodul - Iosua - Partea II)
 • Continuarea călătoriei de la Sinai la Iordan (6 lecţii)
 • Chemările Evangheliei în pildele Mântuitorului (Evanghelia după Luca - Partea II)
 • Consecinţele păcatului şi singura cale de scăpare (11 lecţii)
 • Judecată şi Eliberare (Iosua - Samuel)
 • Exemple de avertizării pentru toţi, de la Rahav la Saul (10 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 3 (lecţiile 93-138)

 • Câştiguri şi pierderi când Îl urmăm pe Isus (Evanghelia după Marcu - Partea III)
 • Pocăinţa, credinţa şi convertirea, şi alternativele lor (8 lecţii)
 • Diferenţe mari (1 Samuel - 2 Cronici)
 • Contraste arătate din viaţa lui David şi Solomon pentru a ilustra convertirea şi privilegiile credinciosului (12 lecţii)
 • Primele reacţii la mesajul apostolilor (Fapte - Partea II)
 • Categorii de ascultători şi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa lor (6 lecţii)
 • Păcatul şi vindecarea lui (1 şi 2 Împăraţi - Ilie şi Elisei)
 • Natura păcatului şi pedepsirea lui, cu remediul lui Dumnezeu prezentat în mod grafic (8 lecţii)
 • Venirea Mântuitorului şi începerea lucrării Lui (Evanghelia după Matei - Partea I)
 • Un rezumat cronologic al vieţii şi învăţăturii Domnului care evidenţiază atributele şi scopul răscumpărător (12 lecţii)

Lecţii pentru viaţă 4 (lecţiile 139-184)

 • Cuvântul lui Dumnezeu (De la divizarea Împărăţiei până la exil)
 • Biblia autentificată în istorie şi în vieţi transformate (11 lecţii)
 • Viaţa, moartea şi învierea Domnului Isus Cristos (Evanghelia după Matei - Partea II)
 • Continuarea rezumatului cronologic al vieţii şi învăţăturii Domnului (10 lecţii)
 • Studiul personajelor de la Daniel până la Neemia
 • Lucrarea transformatoare a harului şi remarcabilele lui rezultate (9 lecţii)
 • Cele Zece Porunci - „Pedagogul” care ne conduce la Cristos şi calea siguranţei şi împlinirii (11 lecţii)
 • Cum ne pregăteşte Dumnezeu pentru cer
 • Paşii mântuirii explicaţi din Romani şi din alte epistole şi aplicaţii la tinerii din zilele noastre (5 lecţii)

Fiecare carte- conţine 46 de lecţii, suficiente pentru un an de studiu în cadrul şcolilor duminicale (permiţând şi ţinerea unor servicii speciale de sărbători). Lecţiile sunt nedatate aşa că pot fi adaptate la fiecare situaţie locală.

Tematica- Lecţiile sunt împărţite pe serii, fiecare serie având o temă distinctivă cu o relevanţă aparte pentru copilul modern. Seriile din Noul şi Vechiul Testament sunt alternante (dar se păstrează ordinea evenimentelor din Vechiul Testament)

Instruirea- pentru învăţători. Fiecare lecţie este un exemplu al modului în care trebuie aplicată Evanghelia la viaţa celor tineri.

Testate- timp de 25 de ani prin diferite şcoli duminicale situate în unele dintre cele mai dificile cartiere din Marea Britanie, lecţiile de faţă au fost revizuite de autor şi sunt reprezentative pentru toţi cei care vor să facă din câştigarea sufletelor o notă cheie a slujirii lor în şcolile duminicale.

Economice- la o fracţiune din costurile unor sisteme de învăţământ publicate pe părţi , Lecţii pentru viaţă ne pune la dispoziţie schiţe detaliate şi explicaţii urmate de tot felul de aplicaţii.

Adaptabile- Aceste volume au fost primite cu mult entuziasm şi de părinţii şi adulţii care au dorit să le folosească pentru devoţiunile din familii sau în grupurile de părtăşie ale fraţilor şi surorilor, şi de alţi învăţători care se pregătesc pentru întâlnirile de tineret.

Autorul -are o experienţă de lucru de peste treizeci de ani cu şcolile duminicale din care mare parte şi-a petrecut-o coordonând cea mai mare şcoală duminicală din Anglia, cea de la Metropolitan Tabernacle.


Știre preluată de pe www.faclia.ro
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Opțiuni