Scrisoare de rugăciune  - Familia Olteanu, India
Adăugată de AgentiaKairos in 03/09/2018, citită de 295 ori
Autor: Agenţia Kairos, Categorie: Misiune
Scrisoare de rugăciune  - Familia Olteanu, India

Pace,

 

Într-o lume care se afundă tot mai mult în ceea ce este rău haideți să ne aducem aminte de supremația și biruința Domnului Isus (Evrei 1):

1. Domnul Isus reflectă gloria și caracterul lui Dumnezeu (v.3). Dorim noi slava și caracterul lui Dumnezeu în noi? Aceasta se întâmplă numai prin primirea Domnului Isus în viața noastră și ascultarea de El.

2. Dumnezeu a declarat pe Domnul Isus ca Fiu al Său (v.5). Dorim și noi să fim confirmați ca și copii a-I lui Dumnezeu? Credința în Domnul Isus ne dă acest drept (Ioan 1:12).

3. Dumnezeu a poruncit îngerilor Săi să se închine Domnului Isus (v.6). Închinându-ne Domnului Isus, noi ne închinăm lui Dumnezeu.

4. Tronul Domnului Isus este veșnic (v.8). Vrem și noi să domnim veșnic? Prin Domnul Isus vom domni, dacă suntem gata să și suferim împreună cu El în viața aceasta.

5. Domnul Isus iubește dreptatea și urăște răul (v.9). Dorim noi ca inimile noastre să facă la fel? Dacă Îl lăsăm pe Domnul Isus să stăpânească în viețile noastre, inimile noastre vor fi schimbate asemenea Lui.

6. Dumnezeu va distruge pe vrăjmașii Domnului Isus (v.13). Avem noi vrăjmași? Nu trebuie să ne îngrijorăm. Grija noastră ar trebui să fie aceea de a fi găsiți în Domnul Isus, iar Dumnezeu se va îngriji de vrăjmașii noștri.

 

Vă invit să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru următoarele lucruri:

1. Pentru ajutorul și încurajarea pe care am primit-o prin sora Ramona și familia lui Paul și Daniela. Ei au îmbrățișat răspunderile pe care le-au primit în mijlocul nostru.

2. Pentru venirea unui număr bun de copii de necreștini la adunare duminica dimineața.

3. Pentru participarea a unui număr de douăzecișicinci de persoane la examenul biblic organizat în întreaga Indie pentru cărțile 2 Împărați, Tit 1, Filimon și Evrei, duminică la prânz în adunarea noastră.

4. Împărțirea de tractate la spitalele din Jalpaiguri.

5. Evanghelizarea pe care am putut-o organiza lângă Jajanghi, inclusiv proiecțiile de film în două locuri. În timpul ultimei proiecții de film am putut avea părtășie și cu frații locali.

6. Pentru ajutorul pe care l-am primit în îngrijirea copiilor noștri, prin Hema, Ramona, Paul și Daniela.

7. Pentru buna echipă de surori locale care ne ajută la gătit, curățenie și trimiterea copiilor la școală (Mary, Rebeka, Dipali și Rina).

8. Pentru începerea lucrării de vizite la familiile credincioșilor adunării noastre, de către Paul, Daniela și Ramona.

9. Pentru vizitarea zonei de prostituție împreună cu sora Mary, pentru a le sluji și mărturisi Evanghelia.

10. Pentru că Rajon nu și-a rupt mâna chiar dacă a căzut destul de rău (confirmarea pentru aceasta a venit prin radiografie).

 

Uniți-vă împreună cu noi în rugăciune pentru următoarele lucruri:

1. Ca Paul și Daniela să poată învăța într-un timp scurt limba bengaleză.

2. Pentru ca ei să fie încurajați în slujirea pe care o fac în mijlocul copiilor noștri.

3.  Pentru ca ei să fie și mai de folos în lucrarea adunării noastre (evanghelizare, zidire și vizite).

4. Pentru sora Ramona, care urmează să plece înapoi în Portugalia în săptămâna aceasta. Ea ar dori să revină în mijlocul nostru.

5. Pentru planul de evanghelizare pentru lunea aceasta. Este o zi liberă (zi de închinare la idoli). Noi am vrea să facem o evanghelizare în zona Nishiganj și să avem de asemenea părtășie cu credincioșii locali.

6. Pentru pregătirea de botez pentru sora Dipali.

7. Pentru ca Dumnezeu să schimbe inimile copiilor de care ne îngrijim.

8. Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să cumpărăm prima casă pe care am închiriat-o în Raikut para.

9. Ca noi să putem obține un teren de la primărie ca loc de îngropare (noi deja am contactat primarul în această privință).

10. Pentru creșterea adunării din Jajanghi și evanghelizarile pe care le facem în satele învecinate.

11. Ca Dumnezeu să deschidă inimile oamenilor din satul adunării din Jalpaiguri pentru Evanghelie.

 

Tată, îți multumesc că tot ceea ce este mai bun în Tine este în Domnul Isus. Dă-mi mai mult din Domnul Isus ca eu să pot locui în Tine, la adăpostul dragostei Tale. Amin.

 

Daniel


Știre preluată de pe www.agentiakairos.ro
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Opțiuni