Viaţa de dincolo de moarte
Adăugată de carteacrestina in 08/01/2016, citită de 2.530 ori
Autor: Hank Hanegraaff, Categorie: Recenzii cărți
Viaţa de dincolo de moarte

În cartea sa “Viaţa de dincolo de moarte”, Hank Hanegraaff ne oferă răspunsuri clare, concise şi convingătoare la câteva întrebări care în mod normal îi nedumiresc pe oameni. Asfel autorul răspunde la întrebări precum: Există cu adevărat un rai? Dacă există într-adevăr, cum arată acesta? Dar iadul? Este adevărată concepţia populară despre rai sau despre iad? Există un loc numit purgatoriu? Şi poate cea mai importantă întrebare dintre toate: Cum pot fi sigur că voi ajunge în prezenţa lui Dumnezeu?, îşi găseşte răspuns în cartea de faţă.

Clădind pe fundaţia temeinică a învăţăturilor biblice, Hank Hanegraaff răspunde la aceste întrebări, precum şi la un alai impresionant de întrebări adiacente explicându-le în termeni pe care toţi îi putem înţelege. Este adevărat că în lăuntrul fiecăruia dintre noi există frământarea şi căutarea unui răspuns la rostul vieţii şi mai ales la ceea ce se va întâmpla cu noi după ce se sfârşeşte această viaţă. Lucru sigur, fiecare dintre noi într-o zi vom părăsi pământul acesta. Şi ce urmează apoi?

Autorul ne prezintă în Partea întâi a cărţii un tablou complex a ceea ce el numeşte ,,viaţa după viaţă”, realitatea în care ne vom trezi imediat după moarte, şi explică rolul şi rostul raiului, respectiv iadului. Astfel suntem introduşi în sfera lumii de dincolo unde se află raiul, unde vom desluşi ce se întâmplă cu trupurile noastre, când vom primi trupurile înviate şi cum vom arăta la înviere. Raiul este prezentat ca fiind locul perfect, nu lipseşte nimic şi nimic nu este în plus. Se ridică întrebarea dacă nu cumva raiul va fi un loc perfect de plictisitor… Ce vom face acolo, ce fel de activităţi vom întreprinde, pe cine vom cunoaşte acolo, oare ne vom aminti de bucuriile sau de suferinţele de pe pământ? Cine nu s-a întrebat măcar o dată cum arată raiul? Acum avem ocazia să privim puţin prin fereastra timpului dincolo în veşnicie bazându-ne nu pe presupoziţii sau pe mărturii izolate ci pe Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.

Pe de altă parte autorul ne oferă o imagine de ansamblu şi a iadului, în primul rând a locaţiei şi rostului acestuia iar mai apoi ne dă şi câteva argumente în favoarea acceptării existenţei acestuia.

În Partea a doua a cărţii ne sunt prezentate o serie de argumente biblice care susţin existenţa unei vieţi de dincolo de moarte şi care oferă siguranţă şi speranţă celor care cred şi aşteaptă o altă viaţă. Existenţa şi experienţa trăirii unei vieţi veşnice în raiul lui Dumnezeu implică conlocuirea cu Dumnezeu pentru totdeauna . Acest fapt însă nu trebuie să ne ducă cu gândul că vom fi asemenea lui Dumnezeu , distincţia şi rolurile rămânând neschimbate şi în veacul viitor.

Tot aici aflăm ce spune Biblia despre experienţele de moarte clinică, dacă acestea sunt reale, dacă ne oferă informaţii corecte şi credibile sau dacă merită să le luăm în considerare drept surse cedibile. Autorul dezvoltă în continuare tema despre existenţa iadului aducând în discuţie problema pe care o ridică concepţia şi credinţa unei părţi a creştinismului privitor la iadul intermediar sau purgatoriul. Oare vorbeşte Biblia despre o şansă de scăpare de la pedeapsa eternă odată ce omul a murit neîmpăcat cu Dumnezeu? Hanegraaff nu ne lasă nicio clipă să bâjbâim prin ceaţa presupoziţiilor şi speranţelor deşarte. Dincolo de moarte nu mai există harul iertării sau al comutării pedepsei. Cum de altfel nu există nici posibilitatea sau realitatea reîncarnării pe care mulţi oameni din zilele noastre o reclamă. Nu există niciun punct unde să se intesecteze credinţa în învierea biblică cu credinţa în reîncarnare, autorul afirmând şi argumentând răspicat că învierea biblică este în exclusivitate un concept creştin aceasta fiind realizată de către Cel care are toată autoritatea să o înfăptuiască. Isus Cristos Cel înviat a predicat învierea, a fost Cel dintâi înviat dintre cei morţi şi îi va învia pe cei credincioşi Lui.

Partea finală a cărţii prezintă o provocare şi totodată o avertizare pentru cititor. Viaţa aceasta este atât de importantă şi viaţa veşnică este atât de reală încât ce facem acum, aici sub soare contează pentru veşnicie. Deciziile noastre de aici au consecinţe eterne şi nu e totuna unde vom petrece această eternitate. Dacă este adevărat faptul că Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să meargă în rai, este la fel de adevărat şi faptul că nu toţi oamenii doresc sa ajungă acolo. De aceea autorul cărţii afirmă şi susţine prin dovezi biblice că nu toţi oamenii vor merge în rai şi chiar dacă mai multe religii susţin că conduc înspre cer, realitatea prezentată în Scriptură este cu totul alta. Garanţia învierii oricărui credincios este învierea lui Cristos şi implicit credinţa în învierea Lui iar în afara acesteia nu există nicio fărâmă de speranţă pentru veşnicia în raiul lui Dumnezeu.

Totodată în capitolul final autorul continuă prin a aduce lămuriri asupra unui eveniment viitor, mult discutat şi de cele mai multe ori greşit interpretat: A Doua Venire a Domnului Isus. Ce ne spune Scriptura despre acest eveniment, data când va avea loc, cine sunt beneficiarii acestuia, ce se va întâmpla înainte şi după acesta... şi multe altele le vom găsi în cartea de faţă.

În încheiere, după ce vom fi parcurs cartea de faţă, după ce vom fi pus multe întrebări legate de veşnicie şi după ce vom fi primit răspuns la multe din ele, mai rămâne o singură întrebare pe care merită să o punem: Ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Oricare dintre noi care îşi doreşte sincer răspuns la această întrebare, are ocazia nu numai să primească un răspuns ci şi un cadou: viaţa veşnică.

Ca un gând final, rezumăm toate cele spuse într-o singură propoziţie: Crede în Domnul Isus şi vei avea Viaţa de dincolo de moarte, Viaţa veşnică.


Știre preluată de pe ecc.ro
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Opțiuni