Noul Legământ mărturisit de cinci cugete curate
Adăugată de sorinpetrache in 24/05/2015, citită de 967 ori
Autor: Petrache Sorin, Categorie: Diverse
Noul Legământ mărturisit de cinci cugete curate

În prezența martorilor nevăzuți din cerurile sfinte și a peste 150 de suflete vii adunate în inima Bisericii baptiste „Betel” din Salonta, Duminică, 24 mai 2015, cinci salontani L-au mărturisit pe Domnul Isus Hristos ca Dumnezeu - Mântuitor și Mijlocitor în fața Tatălui Ceresc.

Harul Duhului Sfânt i-a îmbrăcat pe înțelepții Iov și Valeria de la Centrul de bătrâni al Asociației „Smiles” din Salonta, pe tânăra, statornica și dedicata Diana, și pe exemplarii soți Melinda și Attila în puterea vindecătoare a Cuvântului Sfintei Scripturi, prin care cugetele lor au făcut Legământul cel Nou și Sfânt de credință veșnică, de ascultare și slujire în fața lui Dumnezeu.

Serviciul divin din biserica păstorită de Domnul Isus Hristos prin încredințarea pastorului Florin Cociubei a fost încă un prilej de bucurie pentru adunarea creștinilor salontani care, prin acest Botez nou-testamentar au adus laudă și mulțumire lucrării Duhului Sfânt din Biserica „Betel”, împlinită prin roadele Jertfei Domnului Isus Hristos cel răstignit, cel înviat, cel înălțat.

Fanfara bisericii, grupurile de tineri și corul adunării creștine au adus slavă și mulțumire Numelui Tatălui Ceresc – Dumnezeu. Evanghelia Mântuirii Domnului Isus Hristos a fost predicată de pastorul Mihai Cociubei care le-a mărturist credincioșilor importanța împlinirii poruncilor lăsate întregii omeniri de Fiul lui Dumnezeu prin harul credinței în ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt. „Printr-o trăire autentică în pocăință, Domnul Isus Hristos ne cheamă la părtășie frățească în veșnicia vieții din Împărăția Tatălui Ceresc, cunună dobândită de fiecare în parte prin nașterea din nou în fapte de pocăință, credință și botez, purtând astfel, încă de pe acest pământ, în smerenie, neprihănire și sfințenie mărturia darurilor și roadelor Duhului Sfânt”, a subliniat slujitorul Domnului în îndemnul adresat tutuor celor preocupați de gândul veșniciei. Alături de frații păstori Cociubei, au slujit Bisericii Domnului pastorul Ioan Marișcaș și prezbiterul Traian Petrila de la Biserica baptistă din Avram Iancu.

Sorin Petrache


Știre preluată de pe www.confluente.ro
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Opțiuni